Co je AR-Terapie

Arborea Retro-Therapia (zkráceně AR-Terapie, AR-T) spočívá v kombinaci lezení po stromech a přímého, déletrvajícího kontaktu se stromy. Během aktivní části (vlastní lezení) je rovnoměrně zatěžován celý pohybový aparát člověka, při pasivní (odpočinek, meditace v koruně stromu) dochází k hlubokému vnitřnímu prožitku. Je tak účinnou prevencí řady civilizačních chorob a může skvěle posloužit jak při rehabilitaci, tak samoléčbě.

AR-Terapie je přirozenou a zdraví prospěšnou outdoorovou aktivitou.

Před cca 3 mil. let došlo díky ochlazování klimatu k takovému naředění stromových porostů ve střední Africe, že předkové lidí – hominidé – byli nuceni sestoupit ze stromů, narovnat záda a naučit se žít na zemi. Nikdy však zcela o schopnost lezení po stromech nepřišli,hominidé sestoupili ze stromů na zem i když ji k životu nezbytně nepotřebovali. A tak již od dětství procházejí lidé obdobím přirozené touhy lézt po stromech, natrhat si jejich plody, mít ve větvích zbudovanou skrýš apod., než v dospělém věku zpohodlní, mají „důležitější starosti“, či dojdou přesvědčení „že se to nesluší“ a po stromech lézt přestanou. Výše uvedené platilo pro celé dějiny lidstva. Až na posledních 25-30 let. Nárůst populace ve spojení s vyšší životní úrovní shromáždil ve městech více jak 50% lidstva a obrovský technický pokrok nabídl dětem již od raného věku zcela nový způsob naplňování volného času. Místo běhání za humny po lukách a lesích, místo lezení po stromech obsypaných ovocem vtrhl do jejich života virtuální svět. Snění za přivřenými víčky ve větvích stromů a ve voňavé trávě nahradila umělá virtuální realita.

AR-Terapie tak fakticky oživuje pradávný vztah mezi lidmi a stromy, které v celé historii poskytovaly lidem bezpečí i potravu, později dřevo na oheň, pro stavbu obydlí, na výrobu nástrojů a uměleckých předmětů.