Vše o objednávce

Smluvní podmínky

  • Cena za 1 den AR-Terapie není stanovena; tento den budiž pro Vás darem ode mne a bude jen na Vás, zda a jak ho po prožitcích na stromech oceníte darem i Vy – ekonomika daru *)
  • Cestovné ve výši 4,50 Kč/1 km bude účtováno, přesáhne-li vzdálenost od Srbské Kamenice 20 km – jedná se o České Švýcarsko, část Labských pískovců, Českého středohoří a Lužických hor.
  • Závaznou objednávku lze na straně klienta zrušit nejpozději 48 hod před smluveným termínem AR-Terapie.
  • Dojde-li ke zrušení objednávky na straně poskytovatele AR-Terapie, je klient o tomto neprodleně uvědoměn s tím, že mu bude přednostně nabídnut náhradní termín.
  • Při zásahu vyšší moci (déšť, bouřka, silný vítr a pod.) je u nezačaté AR-Terapie domluven jiný termín, nebo je zcela zrušenajiž probíhající AR-Terapie je ukončena s možností domluvy dokončení v jiném termínu bez nového cestovného.

Pro nezávaznou objednávku použijte prosím níže uvedený formulář; po dohodě na termínu a lokalitě vám v případě vzdálenosti větší jak 20 km od Srbské Kamenice přijde emailem zálohová faktura na cestovné.

*) Ekonomika daru je posun od spotřeby k přispívání, od směny k důvěře, od nedostatku k hojnosti.  – Charles Eisenstein

Jméno, přezdívka ... nač slyšíte 🙂

E-mailová adresa pro rychlou odpověď

Telefonní číslo pro ještě rychlejší odpověď

V jakém termínu se vám to hodí?

Na jaké lokalitě či lokalitách chcete AR-Terapii prožít?

Tady je prostor pro další otázky, informace a pod.

Formulář slouží pouze ke komunikaci, nikoliv pro sběr kontaktů.