Cookies

PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory, vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Cookies lze rozdělit dle umístění a trvanlivosti na:

  1. Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
  2. Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
  3. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  4. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se v závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie); lze je také ručně odstranit.

Na našem webu používáme tyto cookies:

  1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu.
  2. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Využívání cookies lze upravit:

  1. Vymazáním – vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.
  2. Blokováním – prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: ChromeFirefoxInternet ExplorerAndroid

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.