Den na stromech

Základní model plnohodnotného, intenzivního a současně bezpečného lezení na stromy má několik fází. I přes individuální přístup ke každému klientovi nelze žádnou z nich upřednostnit nebo vynechat. Detailnější informace naleznete v krátkém eBooku, který si můžete stáhnout samozřejmě bez zadání e-mailu.

  1. Setkání na smluveném místě – dle dohody mezi 8 – 10 hod.
  2. Seznámení s používaným materiálem a vybavením, zásady bezpečnosti.
  3. Nácvik dovedností pro bezpečný vertikální pohyb – nahoru i dolů.
  4. Nalezení vhodného stromu a příprava cesty do koruny.
  5. Vlastní stromolezení, pobyt v koruně – relaxace, meditace a pod.)
  6. Bezpečný návrat na zem, sejmutí a úklid vybavení, poděkování stromu.
  7. Přemístění na jinou lokalitu a dále jako v bodech 4. -6.
  8. Krátká meditace, poděkování za tento den.
  9. Návrat do výchozího bodu, ukončení – dle dohody mezi 15 – 18 hod.